Category: Susitikimai

Veiklos ataskaita

Balandžio 3 dieną (sekmadienį)  įvyko bendruomenės valdančiosios tarybos susirinkimas, kurio metu buvo aptarta:  bendruomenės buhalterija; nemokančių nario mokesčio ir  nedalyvaujančių jokioje GLB veikloje narių išbraukimo klausimas; nuspręsta dėl paramos iš GLB lėšų ir labdaros skyrimo Graikijoje kalinčiai lietuvei ir jos sūneliui; taip pat aptarti artėjančios Velykų šventės organizaciniai klausimai. Balandžio 4 dieną...

Lietuvių bendruomenės susitikimo atgarsiai

  Nors Atėnuose netikėtai prasidėjo žiema ir visą vakarą snigo, būrelis drąsiausių lietuvaičių susirinko Metropolis kavinėje tradiciniam susitikimui, kuris šį kartą sutapo net su dviem šventėmis: tarptautine moters diena ir lietuviškomis užgavėnėmis. Aptarėme su bendruomenės reikalais susijusius klausimus: bendruomenės tarybos narių keitimą, kontrolės komisijos išrinkimą, o vėliau vienas po kito...