Bendruomenėje įvykusių mokymų atgarsiai

Trumpėjant dienoms ir graikiškam šiltam spaliui artėjant į pabaigą, Graikijos Lietuvių Bendruomenė (GLB), bendradarbiaudama su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, surengė kelių dienų seminarą – mokymus, skirtus bendruomenės nariams,  atsakingiems už jos organizacinę veiklą taip pat visiems aktyviai joje dalyvaujantiems Graikijos lietuviams. Mokymų tikslas buvo susipažinti su tikslų kėlimo principais organizacijose, veiklos planavimu, strateginiu organizacijos planavimu ir valdymu. Mokymus finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mokymus vedė ir savo patirtimi dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose, dirbant su kitomis užsienio lietuvių bendruomenėmis bei Lietuvos jaunimo organizacijomis, dalijosi iš Lietuvos atvykęs buvęs LiJOT prezidentas, Nacionalinio plėtros instituto vadovas ir verslininkas Mindaugas Kiznis. Iš viso mokymuose dalyvavo 11 bendruomenės narių, tarp kurių buvo ir 5 bendruomenės tarybos atstovai.

Norime pasidžiaugti, jog mokymai iš tiesų buvo naudingi ir efektyvūs. Visų pirma, reikia pastebėti, kad tai buvo pirmi tokio pobūdžio mokymai per visą bendruomenės gyvavimo dešimtmetį. Jie mūsų jaunai bendruomenei pagelbėjo suvokti savo dabartinę poziciją ir statusą, pasižiūrėti į save savikritiškai ir, dirbant grupėse, išsikelti pagrindines problemas su kuriomis susiduriame, bei aptarti  būdus, kuriais galėtume jas spręsti.

Bet visų svarbiausia  –  padėjome pamatus GLB, kaip organizacijos, identiteto formavimui: žengėme pirmus žingsnius į bendruomenės vizijos sukūrimą ir strateginių tikslų išsikėlimą, tolesnės veiklos uždavinių apibrėžimą. Aptarėme veiklos atsakomybių pasidalijimo temą, galimybes dalyvauti įvairiuose projektuose.

Mindaugo nuoširdi pagalba, patarimai ir pasiūlymas padėti bei konsultuoti net ir pasibaigus mokymams,  suteikė motyvaciją pokyčiams, didesnei atsakomybei bei paskatino tęsti mokymų metu pradėtą darbą. Dėl šios priežasties, GLB tarybos sprendimu  artimiausiu metu surengsime keletą susitikimų ir galutinai suformuluosime savo viziją bei veiklos strategiją ateinantiems 5 metams.

 

Lina Delli

You may also like...