Liepos 9 – 11 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Vilniuje rinkosi į XVI – ąjį Seimą

PLB_Seimas_2-370x27737033833_1924494200946339_3946161431249944576_o

copy-plbe131

   2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 33 pasaulio valstybių. Seimo dalyvius XVI Seimo ir PLB 60-mečio proga pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Graikijos Lietuvių Bendruomenei šiame svarbiame Seime aktyviai atstovavo Graikijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dovilė Juršėnienė.

BeautyPlus_20180713132245457_save

   Pasaulio lietuvių renginiai prasidėjo liepos 1 dieną renginiu Vilniaus Rotušės aikštėje 100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą!, kurio globėja tapo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, o ambasadoriumi – Andrius Mamontovas. Šiame renginyje prisistatė 35 lietuvių bendruomenės. Liepos 1-11 dienomis Vilniaus Rotušėje buvo surengta unikali pasaulio lietuvių menininkų paroda, kurioje savo meno kūrinius pristatė ir trys menininkės iš Graikijos: Inga Apostolopoulou, Lina Petrauskienė ir Rolana Čečkauskaitė-Gkagka. Pasaulio lietuviai taip pat aktyviai dalyvavo Dainų Šventėje.

   Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą. Taip pat tobulinami PLB veiklą grindžiantys dokumentai, reglamentų pataisos bei priimamos PLB ateities veiklas apibrėžiančios rezoliucijos.

BeautyPlus_20180713133546051_save

   Šių metų pirmomis Seimo dienomis kiekvienas PLB valdybos atstovas pristatė seimo nariams 3 metų veiklos ataskaitas, jas aiškino, buvo keliamos diskusijos. PLB Seimas priėmė daug nutarimų, tarp kurių net 15 rezoliucijų, išsprendė aktualius PLB organizacinius, raidos klausimus, demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos, ypatingas dėmesys buvo skiriamas didesnei sąveikai su Lietuva. Taip pat metų PLB Seimo metu viena iš aktualesnių temų buvo dvigubos pilietybės svarba išeivijoje gyvenantiems tautiečiams. Buvo pristatyta pasaulio lietuvių pilietinė iniciatyva MūsųMetasDABAR raginsiati visus lietuvius, kur jie begyventų, dalyvauti ir aktyviai balsuoti ateinančiuose rinkimuose/referendumuose, taip pat buvo aptariamos referendumo salygos ir kliūtys. 

   Naujai išrinktoje Valdyboje dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininke dar trejiems metams išrinkta Dalia Henke. Už viešuosius ryšius bus atsakingas Vaidotas Matulaitis (Estija). Visuomeninių ir specialių projektų reikalus koordinuos Rolandas Žalnierius (Latvija). Finansų ir lėšų telkimą prižiūrės Eglė Garrick (Australija). Už švietimą bus atsakinga Alvija Černiauskaitė (UK). Kultūros reikalais rūpinsis Jūratė Caspersen (Šveicarija). Plėtros ir tvarumo komisijai vadovaus Sigutė Šimkuvienė (JAV). Už ekonomikos bendradarbiavimo sritį bus atsakingas Rimvydas Baltaduonis (JAV). Sporto reikalais rūpinsis Laurynas Misevičius (JAV). Į Konfliktų sprendimo komitetą buvo išrinkti Mindaugas Jacinevičius (Vokietija), Ingrida Misevičienė (JAV) ir Arvydas Urbonavičius (JAV). Į PLB Kontrolės komisiją buvo išrinkti Aleksandras Čyras (Liuksemburgas), Birutė Kairienė (JAV) ir Audronė Veronika Paulauskas (Švedija). Taip pat savo pareigose liko Edmundas Putrimas (Sielovados ir Pietų Amerikos reikalai), Vladas Oleinikovas (PLJS Valdybos pirmininkas) ir Vida Bandis (PLB atstovė Lietuvoje). Seimo narys socialdemokratas Antanas Vinkus išrinktas naujos kadencijos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininku.

36981931_1922381191157640_4824494526888411136_o

   Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – ugdyti ir išlaikyti užsienyje gyvenančiųjų lietuvybės dvasią.

 

 

You may also like...