Graikijos lietuvių bendruomenė paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

 Kovo 14 d. Graikijos lietuvių bendruomenė susirinko į LR ambasadą Graikijoje paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjo laikinoji reikalų patikėtinė Dalia Ambrazevičiūtė, pasakiusi įžanginę sveikinimo kalbą, tuomet visi kartu tautiečiai sugiedojo Lietuvos himną ir sudainavo gitaros garsų palydėtą dainą, pagal poeto Justino Marcinkevičiaus eiles,  „Tėvynė dainų ir artojų“ .

Susirinkusiųjų į minėjimą laukė gausiai nukrautas ambasados darbuotojų paruoštas vaišių stalas. Taip pat jį paįvairino į šventę susirinkusių lietuvių namuose gaminti patiekalai. Visų gaminusiųjų vėliau laukė smulkios kulinarinės dovanėlės.

Šventėje dalyvavo ir lietuvių vaikai. Renginio metu jie piešė piešinius  tema apie Lietuvą. Piešinių autoriai buvo paskatinti saldžiais prizais. Buvusios bendruomenės pirmininkės Alfredos Kutaitės dešimtmetis sūnus Aris šventei paruošė dainą, kurią atliko, sau pritardamas gitara, jam dainuoti savanoriškai padėjo  ir  kiti renginyje dalyvavę vaikai. Tęsdami muzikinę programą Graikijos lietuviai smagiai sudainavo dar keletą lietuvių liaudies ir populiariosios muzikos dainų. Šventę paįvairino ir lietuvių studentų, studijuojančių pagal Erasmus mainų programą Graikijoje, paruošta istorinė viktorina bei bendruomenės pirmininkės Jurgitos Montvydaitės suorganizuoti žaidimai.

Dėkojame visiems susirinkusiems, buvo smagu matyti tiek daug naujų veidų!

Nuotraukų iš renginio rasite mūsų Albume

You may also like...