Veiklos ataskaita

Balandžio 3 dieną (sekmadienį)  įvyko bendruomenės valdančiosios tarybos susirinkimas, kurio metu buvo aptarta:  bendruomenės buhalterija; nemokančių nario mokesčio ir  nedalyvaujančių jokioje GLB veikloje narių išbraukimo klausimas; nuspręsta dėl paramos iš GLB lėšų ir labdaros skyrimo Graikijoje kalinčiai lietuvei ir jos sūneliui; taip pat aptarti artėjančios Velykų šventės organizaciniai klausimai.

Balandžio 4 dieną (pirmadienį) įvyko tradicinins lietuvių bendruomenės organizuojamas Graikijos lietuvių susitikimas. Dalyvavo 16 žmonių. Susitikimo metu į bendruomenę oficialiai įstojo dvi naujos narės: Austina ir Skaistė. Buvo surinktos aukos ir labdara merginai iš kalėjimo.

You may also like...