APIE MUS

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (GLB) yra  viena jauniausių lietuvių bendruomenių, susibūrusi iš naujausios emigracijos bangos atstovų. Šiuo metu bendruomenė vienija apie 40 narių, kurių dauguma gyvena Graikijos sostinėje Atėnuose.

Kartu mes švenčiame Lietuvos valstybines, tautines bei  religines šventes, kiekvieną mėnesį organizuojame lietuvių, gyvenančių Graikijoje, susitikimus, dalyvaujame labdaros mugėse, kuriose Graikijos rinkai ir visuomenei pristatome lietuviškas prekes, rengiame įvairius kultūrinius projektus, palaikome Lietuvos sportininkus, dalyvaujančius Graikijoje vykstančiose varžybose, taip pat  savo darbus Atėnuose pristatančius Lietuvos menininkus, kiekvienais metais organizuojame „Eurovizijos“ vakarus, stengiamės palaikyti  glaudžius ryšius su Lietuva, pasaulio lietuvių ir kitose užsienio šalyse esančiomis lietuvių bendruomenėmis.

ISTORIJA

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (GLB)  susikūrė 2002 m. birželio 19 d.
Pirmąją lietuvių bendruomenės valdybą sudarė Inga Štencelytė-Apostolopoulou (pirmininkė), Lina Griciūtė, Palmira Jonaitienė, Ingrida Šilinskaitė, Violeta Kinzytė ir Audronė Karafoulidou. Pirmajame susirinkime buvo svarstoma galimybė įsteigti lietuvišką mokyklą, aptariamas tradicinių lietuviškų švenčių šventimas bei vaikų įtraukimo į mažytę lietuvišką aplinką galimybės.

Lietuvių pradinė mokykla darbą pradėjo 2003 metais LR ambasados Graikijoje patalpose, tačiau praėjus vieneriems metams nuo veiklos pradžios buvo uždaryta dėl nepakankamo mokinių skaičiaus, mokytojų trūkumo bei iškilusių finansinių problemų.

Graikijai vadovaujant ES, bendruomenė siuntė raštus, skatinančius Lietuvos įstojimą į NATO. Lietuvai įstojus į ES, bendruomenė aktyviai dalyvavo Graikijos televizijos laidose, rašė straipsnius spaudoje.

Per 2004 m. Atėnų vasaros olimpines žaidynes GLB bendradarbiavo su Lietuvos sportininkais, daug dėmesio skyrė parolimpiečiams, palaikė juos varžybose ir organizavo pažintines keliones po Graikiją.

2005 m. išrinkta nauja GLB pirmininkė Alfreda Kutaitė. Ji kasmet atstovaudavo Pasaulio lietuvių bendruomenių kraštų pirmininkų suvažiavime.

Bendruomenės projektus kultūrinei veiklai parėmė buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Departamento skirtomis lėšomis bendruomenė įsigijo tautinį kostiumą  bei papildė  naujais leidiniais savo biblioteką, kurioje šiuo metu yra apie 300 įvairių literatūros žanrų knygų.

2008 m. sausio mėn. buvo juridiškai įregistruoti Graikijos lietuvių bendruomenės įstatai.

2010 m. kovą  naująja Graikijos lietuvių bendruomenės pirmininke išrinkta Jurgita Montvydaitė Skarentzos

2010 m. spalio 17 d. Atėnuose buvo surengtas pirmasis bendruomenės istorijoje lietuvių atlikėjo, dainininko Andriaus Mamontovo, koncertas.

Graikijos lietuvių bendruomenės įstatai (lietuvių k.)