Veikla

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ yra ne pelno siekianti kultūrinė organizacija. Pagrindiniai mūsų tikslai yra suburti lietuvius, gyvenančius Graikijoje, bendrai visuomeninei ir organizacinei veiklai, palaikyti tautiškumą bei skleisti žinias apie Lietuvą Graikijos piliečiams. Bendruomenės veikla apima tiek oficialius renginius (bendradarbiaujant su LR ambasada Graikijoje), tokius, kaip koncertų organizavimas ar valstybinių švenčių minėjimas bei Lietuvos reprezentavimas  labdaros mugėse, tiek įvairius neoficialius susibūrimus, išvykas, kitas šventes.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad nei mūsų bendruomenė, nei LR ambasada Graikijos Respublikoje neturi galimybių surasti darbą ar gyvenamąjį plotą, atsakyti į klausimus apie darbo rinką Graikijoje, tačiau Jūsų patogumui puslapio skyrelyje „Informacija apie Graikiją“ pateikiame įvairių naudingų nuorodų, susijusių su gyvenimu, darbu bei mokslu šioje šalyje.

 

Bendruomenės veiklos ataskaita2010 m.