IŠRINKTA NAUJA BENDRUOMENĖS TARYBA

Balandžio 8 d. vakarą į virtualų visuotinį susirinkimą sugužėjo didelis visos Graikijos lietuvių būrys!

Jį savo sveikinimu pradėjo ypatinga viešnia – Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė, LR Seimo narė  Dalia Asanavičiūtė, pristačiusi komisijos veiklos rezultatus ir iniciatyvas, aktualias užsienio lietuviams.

GLB bendruomenės veiklos bei finansų ataskaitas pristatė bendruomenės pirmininkė Viktorija Gribinaitė – Naki bei iždininkė Rasa Alėjūnaitė.

Na o antrojoje susitikimo dalyje įvyko naujos GLB tarbos rinkimai, kuriuos administravo specialia stebėtoja pakviesta  Viktorija Dapkutė.

Iš septynių kandidatūras kėlusių asmenų, išrinkti penki tarybos nariai , o du mažiau balsų surinkę kandidatai tapo išplėstinės bendruomenės nariais, turinčiais pavadavimo teisę bei galinčiais pakeisti dėl nenumatytų aplinkybių iš tarybos pasitraukusį narį. 

NAUJOSIOS GLB TARYBOS SUDĖTIS

PIRMININKĖ: VIKTORIJA GRIBINAITĖ – NAKI  (perrinkta dar vienai kadencijai)

PIRMININKĖ: VIKTORIJA GRIBINAITĖ – NAKI  (perrinkta dar vienai kadencijai)

PIRMININKĖS PAVADUOTOJA: LINA STASYTĖ

SEKRETORĖ:  AUSTINA JASTREMKAITĖ (perrinkta dar vienai kadencijai)

 

 

 

 

 

 

 

 

IŽDININKĖ: RASA ALĖJŪNAITĖ (perrinkta dar vienai kadencijai)

NARYS:  ERNESTA KAZLAUSKAITĖ-TSAKONA

 

 

 

 

 

 

 

 

Išplėstinės tarybos nariai:

KRISTINA RINKEVIČIŪTĖ

JURGITA PALTAROKAITĖ

 

 

 

 

 

 

 

Sveikiname naują tarybą ir linkime sėkmės, o kadenciją baigusios tarybos narėms, Akvilei Vitunskaitei, Vilmai Toleikytei ir Dovilei Dimšaitei dėkojame už nuoširdų darbą!