Graikijoje sudarytos santuokos apskaitymas Lietuvoje

Užsienyje sudaryta Lietuvos Respublikos piliečio(-tės) santuoka, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, privalo būti apskaitoma ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje, kur būna išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

KUR GALIMA KREIPTIS?

  • Į LR ambasadą Atėnuose (konsulinis mokestis 20 eur)
  • Įcentrinį metrikacijos biurą Vilniuje arba metrikacijos biurą savo mieste (mokestis 6 eur)

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI ?

  • užsienio valstybės institucijos išduoto santuokos liudijimo kopija su Apostille ir vertimu į lietuvių kalbą;
    sutuoktinių gimimo liudijimai;
  • sutuoktinio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • jei sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudaręs santuoką, Lietuvos Respublikos pilietis (pilietė) pateikia ištuokos liudijimo kopiją, o užsienio valstybės pilietis (pilietė) – dokumento, liudijančio santuokos nutraukimą, kopiją, patvirtintą apostille ir išverstą į lietuvių kalbą.
  • Dėmesio: Prašymą pildant ambasadoje, prašymą įtraukti į apskaitą pasirašiusių asmenų (asmens) parašų ir pridedamų dokumentų kopijų tikrumas paliudijamas konsulinio pareigūno parašu ir herbiniu antspaudu.