GLJS – Graikijos lietuvių jaunimo sąjunga

Graikijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (GLJS) – tai ne politinė ir ne pelno siekianti kulūrinė organizacija, kurios tikslas yra palengvinti lietuvių jaunimo integraciją į Graikijos visuomenę.

Misija: kurti teigiamą lietuvio įvaizdį Graikijoje; garsinti Lietuvos vardą bei skatinti pilietiškumą ir ugdyti verslumą. Norime kurti pridėtinę vertę Lietuvai dalindamiesi patirtimi tarp Lietuvos ir Graikijos.

Vizija: siekiame tapti pavyzdine lietuvių jaunimo organizacija Graikijoje.