GLB Taryba

Dabartinė GLB Valdyba buvo išrinkta 2021 m. balandžio 8 d.

GLB pirmininkė: VIKTORIJA GRIBINAITĖ-NAKI

GLB pirmininkės pavaduotoja: LINA STASYTĖ

Sekretorė: AUSTINA JASTREMKAITĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

Iždininkė: RASA ALĖJŪNAITĖ

Narė: ERNESTA KAZLAUSKATĖ-TSAKONA

Išplėstinės tarybos narė: JURGITA PALTAROKAITĖ

Išplėstinės tarybos narė: KRISTINA RINKEVIČIŪTĖ