Santuoka Graikijoje

 

CIVILINĖ SANTUOKA

Jei ketinate sudaryti civilinę santuoką su Graikijos piliečiu, jums prireiks nemažai įvairių dokumentų. Pirmiausia, su būsimu sutuoktiniu apsilankysite savivaldybės, kurioje tuoksitės, metrikacijos skyriuje, kur turite gauti leidimą tuoktis. Tam, kad jį gautumėte, reikės užpildyti prašymą tuoktis bei pateikti reikiamus dokumentus:

 • Pasą.
 • Gimimo liudijimą.
 • Pažymą apie šeimyninę padėtį. Ją galite gauti Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose pagal gyvenamąją vietą. Taip pat LR ambasada gali išduoti pažymą apie kliūčių santuokos sudarymui nebuvimą (konsulinis mokestis 25 eur).
 • AFM (mokesčių mokėtojo numeris), kuris bus jūsų gyvenamosios vietos įrodymas. Tam, kad mokesčių inspekcijoje gautumėte AFM, reikės pateikti gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą. Jį galite gauti nemokamai piliečių aptarnavimo centre ΚΕΠ, kur asmuo, kuriam priklauso nekilnojamas turtas, kuriame jūs gyvenate, turės pasirašyti patvirtinimą (υπεύθυνη δήλωση) apie tai, jog jūs gyvenate jo nuosavybėje.
 • Skyrybų arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimą (jeigu tuokiatės ne pirmą kartą).
 • Valstybinėms kasoms sumokėto mokesčio kvitą. Pateikdami prašymą gausite du vardinius žalius lapelius (παράβολα) už kuriuos, nurodytoje vietoje, sumokėsite po 15 eur.
 • Du kasdien leidžiamo bet kurio Atėnų laikraščio vienetus su skelbimais apie jūsų santuoką. Pagal Graikijos įstatymus prieš norėdami susituokti, turite paskelbti apie savo sprendimą viešai, todėl turite apsilankyti kurio nors dienraščio redakcijoje ir užsakyti skelbimą apie savo santuoką. Vėliau, kai skelbimas bus išspausdintas, nusipirkti dvi šio laikraščio kopijas ir jas pristatyti į metrikacijos skyrių. Nepristačius dienraščio kopijų, leidimas tuoktis nebus išduotas.

Gimimo liudijimas, pažyma apie šeimyninę padėtį, taip pat, esant reikalui, skyrybų ar sutuoktinio mirties liudijimas, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille). Ją galima gauti Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje arba per LR ambasadą. Tvirtinant dokumentus apostile per ambasadą, gali šiek tiek užtrukti.

Patvirtintus pažymomis (Apostille) dokumentus, prieš juos pateikiant, reikia išversti į graikų kalbą (informaciją apie vertimus rasite puslapio skyriuje „Vertimai“).

Pastaba: Jeigu esate išsituokusi (-ęs) ar našlė(-ys) ir turite buvusio vyro pavardę, kuri nesutampa su jūsų gimimo liudijime esančia pavarde, tuomet papildomai teks pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų pavardės pakeitimą, t.y. buvusios santuokos sudarymo įrašo nuorašą.  Jį taip pat turėsite patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti į graikų kalbą.

 BAŽNYTINĖ SANTUOKA ORTODOKSŲ BAŽNYČIOJE

Norėdami tuoktis Graikų ortodoksų bažnyčioje, turėsite pristayti šiuos dokumentus:

 • Pasą.
 • Krikšto liudijimą, išverstą į graikų kalbą.
 • Bažnyčios išduotą civilinio statuso pažymą apie tai, kad nesate susituokusi (-ęs) (Πιστοποιητικό αγαμίας), išverstą į graikų kalbą.
 • Skyrybų arba mirties liudijimą, išverstą į graikų kalbą (jei tuokiatės nebe pirmą kartą).
 • Taip pat, kaip ir civilinės santuokos atveju, reikės įdėti skelbimą apie būsimą santuoką į laikraštį bei sumokėti valstybinėms kasoms 15 eur mokestį (kiekvienam iš sutuoktinių).

Šis dokumentų sąrašas nėra griežtai apibrėžtas, o tik orientacinio pobūdžio. Dėl tikslaus reikiamų dokumentų sąrašo, jų vertimo bei tvirtinimo reikalavimų, teiraukitės jus tuoksiančio kunigo!!!

  BAŽNYTINĖ SANTUOKA KATALIKŲ BAŽNYČIOJE

Norėdami sudaryti graiko(-ės) ir lietuvės(-io) santuoką  katalikiškoje bažnyčioje Lietuvoje, kunigui turėsite  pateikti šiuos dokumentus:

 • Pažymas iš katalikų ir graikų ortodoksų bažnyčių, kuriose buvo krikštyti būsimieji jaunavedžiai, patvirtinančias,  kad asmuo yra gavęs krikšto sakramentą ir jam leidžiama sudaryti bažnytinę santuoką.
 • Leidimus tuoktis kitoje parapijoje (jei santuoka įvyks kitoje parapijoje nei buvo krikštytas vienas iš sutuoktinių).  Leidimą gali išduoti parapijos kunigas pagal gyvenamąją vietą.
 • Pažymą apie katalikų bažnyčioje išklausytus jaunavedžių kursus. Kursus galima lankyti tiek Lietuvoje, tiek katalikiškoje bažnyčioje Graikijoje.
 •  Užpildytą priešsantuokinės apklausos anketą, pateiktą bažnyčios, kurioje tuoksitės.

Dokumentų, išduotų graikų kalba, versti į lietuvių kalbą nebereikia. Ceremonija gali vykti lietuvių ar užsienio kalbomis – pagal susitarimą su kunigu.
Dėl galutinių sąlygų ir dokumentų, reikalingų santuokos katalikų bažnyčioje sudarymui, teiraukitės jus tuoksiančio kunigo.

____________________________________

Nepamirškite Graikijoje sudarytos santuokos apskaityti Lietuvoje, priešingu atveju, jūsų santuoka Lietuvoje bus negaliojanti.   Informacija apie užsienyje sudarytos santuokos įtraukimą į apskaitą, galite rasti ČIA

Dokumentus tvarkant per LR ambasadą Graikijoje, galioja ambasados nustatyti įmokų tarifai.