Narystė bendruomenėje

Tapk oficialiu bendruomenės nariu!

Ir tu galėsi susitikti su bičiuliais bendruose renginiuose, susitikti naujų įdomių žmonių, palaikyti bei skleisti lietuviškas tradicijas ir kultūrą.

GLB siekia palaikyti jos narių lietuviškąjį identitetą, skatinti kultūrinę, sportinę, meninę ir kitokią saviraišką per įvairius renginius bei iniciatyvas. Visi bendruomenės taryboje veikiantys žmonės dirba neatlygintinai, o platesnei ir kokybiškai veiklai reikalinga bet kokio pobūdžio parama, kurios didelę dalį sudaro narystės mokestis. Vadovaujantis Graikijos Lietuvių Bendruomenės įstatais, 2018 12 03 dienos susirinkimo metu, bendru visų tarybos narių nutarimu, lietuvaičiai, norintys tapti bendruomenės nariais ir dalyvauti jos veikloje turi:

• sumokėti individualų asmens 20 eur metinį nario mokestį. 

vaiko nuo 12 iki 17m (imtinai) narystės mokestis 5 eur per kalendorinius metus. Vaikų iki 11m. (imtinai) narystė nemokama. 

Nario mokestis mokamas kiekvienų metų sausio-vasario-kovo-balandžio mėnesiais ir galioja metus.  Už kalendorinius metus prašytumėme sumokėti iki gegužės 1d. , vėliau sumokėtas mokęstis yra nukeliamas sekantiems kalendoriniams metams. Tai galite padaryti kiekvieno tradicinio susitikimo metu (kiekvienas pirmas mėnesio pirmadienis), įvyksiančių renginių metu arba pasitaikius progai. Mokestį galite perduoti mūsų bendruomenės iždininkei Rasai Alejūnaitei arba bet kuriai bendruomenės tarybos narei. Nario mokestis negrąžinamas. Beje, jei geranoriškai norite paaukoti didesnę sumą bendruomenės veikimo labui, labai būsime dėkingi. 

Būdami bendruomenės nariais jūs turėsite teisę daryti įtaką GLB per visuotinį susirinkimą, asmeniškai gauti informaciją ir kvietimus į visus bendruomenės organizuojamus renginius bei susiėjimus, dalyvauti projektuose, taip pat gauti nuolaidų į mokamus renginius ar gal net sudalyvauti juose nemokamai. Visi narystės mokesčio surinkti pinigai yra skiriami lietuviškų renginių organizavimo išlaidoms padengti.

Gyvenantys ne Atikos regione, prašome kreiptis į savo regiono atstovus dėl nario mokęsčio, jo mokėjimo ir dydžio ypatumų.

Lietuviai, kurie Graikijoje yra laikinai arba nuolat gyvenantys, bet nepriklausantys bendruomenei ir yra nesusimokėję nario mokęsčio, yra laikomi bendruomenės svečiais. Jie yra laukiami bendruomenės susitikimuose, tačiau bendruomenė neįsipareigoja juos kviesti į visus bendruomenės organizuojamus renginius, taip pat jiems nepriklauso nuolaidos. Beje, Graikijos lietuvių bendruomenės nariais taip pat gali tapti ir graikai bei kitų tautų žmonės, kurie domisi Lietuvos kultūra ir renginiais. 

Jei turite klausimų, dėl narystės galiojimo laiko ar kitų iškilusių neaiškumų, rašykite GLB iždininkei Rasai Alejūnaitei elektroniniu paštu rasa.aleju@gmail.com