APIE MUS

 

Graikijos Lietuvių Bendruomenė (GLB) susikūrė 2002 m. birželio 19 d., tačiau, nors bendruomenė gyvuoja beveik dvidešimt metų, ją vis dar galima vadinti jauna ir tebeleidžiančia savo šaknis bei tebeformuojančia savo identitetą. Viena iš to priežasčių yra iki šiol vyravusi dažna narių kaita, pirmuosius 15 bendruomenės veiklos metų buvęs sąlyginai nedidelis šalyje gyvenančių lietuvių skaičius bei Graikijos, kaip šalies, ypatumai ir jų įtaka joje gyvenančių lietuvių kasdienybei.

Skirtingais gyvavimo laikotarpiais, GLB organizacija vienijo tarp 15-50 narių, tačiau bendruomenės iniciatyva organizuojami renginiai yra atviri visiems Graikijoje gyvenantiems ar laikinai apsistojusiems lietuviams, kurių, Lietuvos gyventojų registro 2019 m. duomenimis,   deklaravusių savo išvykimą į Graikiją buvo beveik 800, o realus skaičius  turėtų būti bent dvigubai didesnis. Tradiciškai Graikijos lietuviai dirba turizmo, maitinimo ir klientų aptarnavimo srityse arba mažuose šeimyniniuose versluose. Tačiau verta paminėti, kad pastaruoju metu Graikija vis populiarėja kaip pasirinkimas tų, kurie dirba Lietuvos įmonėse nuotoliniu būdu, taip pat čia sutinkami sporto bei meno pasaulių atstovai (pavyzdžiui, Graikijoje kuriantis garsus lietuvių teatro režisierius Cezaris Graužinis, dailininkė Rolana Čečkauskaitė. krepšininkas Jonas Mačiulis). Lietuvių šeimos Graikijoje didžiąja dalimi yra mišrios, o lietuviams būdinga kultūrinė asimiliacija. Džiugu pastebėti, kad Graikijos lietuviai išlieka neabejingi vieni kitiems: jaučiama ryški solidarumo, savitarpio pagalbos – tiek moralinės, tiek ir materialinės, dvasia.

GLB organizacija yra valdoma 5 asmenų tarybos. Nuo Graikijos lietuvių bendruomenės įsikūrimo pirmininko pareigas ėjo: Inga Apostolopoulou (2002), Alfreda Kutaitė (2005), Jurgita Montvydaitė-Skarentzos (2010), Dovilė Dimšaitė (2018) ir Viktorija Gribinaitė-Naki (nuo 2019). Organizacija, kurios centras yra Atėnuose, kol kas savo patalpų neturi. Bendrai veiklai bandoma sukviesti ir kitas, gyvenamosios vietos principu susiformavusias Rodo, Kretos, Tesalonikų ir Jonijos salų neoficialias lietuvių bendruomenes.

2003 m. buvo įkurta Lietuvos ambasados patalpose veikusi lituanistinė mokykla, tačiau, praėjus vieneriems metams nuo veiklos pradžios, ji buvo uždaryta dėl nepakankamo mokinių skaičiaus. 2018 m. spalį Viktorijos Gribinaitės-Naki iniciatyva buvo įkurta lituanistinė mokykla „Giliukai“, kuri veikia Graikijos katalikų katedros patalpose Atėnuose bei virtualioje erdvėje, pastaruoju įrankiu suteikiant galimybę pamokose dalyvauti ir salose ar kituose miestuose gyvenančių lietuvių vaikams. Nuo 2021 metų mokyklos organizatoriaus funkcijas perėmė Ernesta Kazlauskaitė-Tsakona.

Lietuvos Respublikos ambasados Atėnuose patalpose veikia bendruomenės biblioteka, kurioje šiuo metu yra per 350 įvairių literatūros žanrų knygų.

Kas mėnesį vyksta bendruomenės neoficialūs susitikimai, rengiami valstybinių dienų minėjimai, švenčiamos kalendorinės šventės, pagal galimybes organizuojami renginiai vaikams, buvo surengti keli Lietuvos atlikėjų koncertai. 2019 m., bendradarbiaujant su Atėnų nacionalinio parko direkcija, suorganizuotas bėgimas „5 už Lietuvą“. Tų pačių metų balandžio mėnesį Šv. Dionizo Areopagito katalikų Katedroje Bazilikoje Atėnuose pirmą kartą GLB istorijoje buvo laikomos mišios už viso pasaulio lietuvius, o apaštalų laiškai buvo skaitomi ir lietuvių kalba. 2021 m. sausio 13-os įvykių trisdešimtmečio proga GLB surengė taip pat ir Lietuvos žiniasklaidos nušviestą neužmirštuolių sodinimo akciją.

Jau dešimt metų iš eilės GLB dalyvauja vienos didesnių Graikijoje NVO „Vaikų draugai“ rengiamoje tarptautinėje labdaringoje Kalėdų mugėje, nuo 2009 metų Graikijos lietuviai dalyvauja iniciatyvoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Bendruomenės veikla buvo svarbi ir per 2004 m. Atėnų vasaros olimpines žaidynes, kuomet GLB bendradarbiavo su Lietuvos sportininkais, daug dėmesio skirdama paralimpiečiams.

Svarbu paminėti, kad bendruomenė nuo pat įsikūrimo pradžios palaiko gerą ir tvirtą ryšį su Lietuvos Respublikos ambasada Atėnuose. Šio bendradarbiavimo rezultatas buvo 2017 m. kadenciją pradėjusio ambasadoriaus Rolando Kačinsko iniciatyva Atėnuose bendrai su GLB suorganizuotas pirmasis visos Graikijos ir Kipro lietuvių sąskrydis, 2018 m. persikėlęs kartu su lietuviškų filmų festivaliu į Kretos salą, o 2019 m. – į Atėnus juosiančius kalnus ir tapęs jau tradicine, didelį dalyvių skaičių sutraukiančia bei bendruomeniškumą stiprinančia švente.

Pastaraisiais metais GLB organizacija bando plėsti savo veiklų sritis, bendradarbiauja su lietuvių bendruomenėmis kitose šalyse, Pasaulio lietuvių bendruomenės organizacija, aktyviai įsitraukia į užsienyje gyvenantiems lietuviams skirtus viešinimo projektus, skatindama lietuvius dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento bei Seimo rinkimuose, referendumuose, kviesdama domėtis lituanistiniu ugdymu, atmintinomis Lietuvai datomis bei asmenybėmis. Bendruomenė turi savo interneto svetainę bei aktyviai veikiančią grupę socialiniame tinkle Facebook.

Graikijos lietuvių bendruomenė stengiasi išlikti lanksti, atvira pokyčiams, moderni ir prisitaikanti prie aplinkybių, bet kartu siekia išlaikyti lietuviškas tradicijas, stiprinti Graikijoje gyvenančių lietuvių vienybę bei meilę tėvynei, o bendraudama ir bendradarbiaudama su graikiškąja aplinka – formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį.

Susipažinkite su Graikijos lietuvių bendruomenės taryba