APIE MUS

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (GLB) 

ISTORIJA

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (GLB) buvo įkurta 2002 metų birželio 19 dieną. GLB yra viena jauniausių įsikūrusių benruomenių pasaulyje. Nors GLB gyvavimo pradžioje, Graikijoje gyvenančių lietuvių buvo labai mažai, jų skaičius pradėjo augti, kai 2004 metais Lietuva tapo ES nare. Kai 2009 metais Graikiją palietė stipri finansinė krizė, daug čia gyvenusių lietuvių paliko šią šalį ir sugrįžo gyventi į Lietuvą ar persikraustė į kitas užsienio šalis. 
Pirmąją lietuvių bendruomenės tarybą sudarė Inga Štencelytė-Apostolopoulou (pirmininkė), Lina Griciūtė, Palmira Jonaitienė, Ingrida Šilinskaitė, Violeta Kinzytė ir Audronė Karafoulidou. Pirmajame susirinkime buvo svarstoma galimybė įsteigti lietuvišką mokyklą, aptariamas tradicinių lietuviškų švenčių šventimas bei vaikų įtraukimo į mažytę lietuvišką aplinką galimybės.

Lietuvių pradinė mokykla darbą pradėjo 2003 metais LR ambasados Graikijoje patalpose, tačiau praėjus vieneriems metams nuo veiklos pradžios buvo uždaryta dėl nepakankamo mokinių skaičiaus, mokytojų trūkumo bei iškilusių finansinių problemų. Tačiau dėl padidėjusio vaikų skaičiaus ir norinčių, kad atsidarytų lietuviška mokyklėlė labai stipriai padidėjo 2017 m. Ją planuojama vėl atidaryti 2018m. rugsėjo pradžioje.

Graikijai vadovaujant ES, bendruomenė siuntė raštus, skatinančius Lietuvos įstojimą į NATO. Lietuvai įstojus į ES, bendruomenė aktyviai dalyvavo Graikijos televizijos laidose, rašė straipsnius spaudoje.

Per 2004 m. Atėnų vasaros olimpines žaidynes GLB bendradarbiavo su Lietuvos sportininkais, daug dėmesio skyrė parolimpiečiams, palaikė juos varžybose ir organizavo pažintines keliones po Graikiją.

2005 m. išrinkta nauja GLB pirmininkė Alfreda Kutaitė. Ji kasmet atstovaudavo Pasaulio lietuvių bendruomenių kraštų pirmininkų suvažiavime.

Bendruomenės projektus kultūrinei veiklai parėmė buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Departamento skirtomis lėšomis bendruomenė įsigijo tautinį kostiumą  bei papildė  naujais leidiniais savo biblioteką, kurioje šiuo metu yra apie 300 įvairių literatūros žanrų knygų.

2008 m. sausio mėn. buvo juridiškai įregistruoti Graikijos lietuvių bendruomenės įstatai.

2010 m. kovą  naująja Graikijos lietuvių bendruomenės pirmininke išrinkta Jurgita Montvydaitė Skarentzos

2018 m. balandžio 1d. pimininkės pareigas perėmė Dovilė Dimšaitė-Juršėnienė.

Graikijos lietuvių bendruomenės įstatai (lietuvių k.)

 

 

GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (GLB) yra ne pelno siekianti kultūrinė organizacija. Šiuo metu bendruomenė vienija apie 200 narių, kurių dauguma gyvena Graikijos sostinėje Atėnuose. Tikslių skaičių kiek lietuvių gyvena Graikijoje nėra, tačiau, 2017 metų Graikijos ir Kipro suvažiavimo metu, URM užsienio departamento atstovės Linos Žukaiskaitės pranešime yra paminėta, kad Graikijoje šiuo metu gyvena apie 700 lietuvių. Dauguma lietuvaičių yra įsikūrę Graikijos sostinėje Atėnuose, kiti yra tolygiai pasiskirtsę per visą Graikijos šalį.

Pagrindiniai mūsų tikslai yra suburti lietuvius, gyvenančius Graikijoje, bendrai visuomeninei ir organizacinei veiklai, palaikyti tautiškumą bei skleisti žinias apie Lietuvą Graikijos piliečiams. Bendruomenės veikla apima tiek oficialius renginius (bendradarbiaujant su LR ambasada Graikijoje), tokius, kaip koncertų organizavimas ar valstybinių švenčių minėjimas bei Lietuvos reprezentavimas labdaros mugėse, tiek įvairius neoficialius susibūrimus, išvykas, kitas šventes.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad nei mūsų bendruomenė, nei LR ambasada Graikijos Respublikoje neturi galimybių surasti darbą ar gyvenamąjį plotą, atsakyti į klausimus apie darbo rinką Graikijoje, tačiau Jūsų patogumui šiame Bendruomenės internetiniame puslapyje pateikiame įvairių naudingų nuorodų, susijusių su gyvenimu, darbu bei mokslu šioje šalyje. Taip pat galite drasiai klausti nuomonių ir pagalbos mūsų Facebook’o grupių paskyrose “GRAIKIJOS LIETUVIAI“, “Graikijos lietuvių mamų klubas“, “Graikijos lietuviai dovanoja, mainosi, parduoda, reklamuojasi/rekomenduoja