STUDIJOS GRAIKIJOJE

BENDRA INFORMACIJA DĖL BAKALAURO STUDIJŲ GRAIKIJOJE ES PILIEČIAMS
Žemiau pateikta informacija galioja tais atvejais, kuomet stojantysis yra ES valstybės pilietis, yra įgijęs vidurinį išsilavinimą savo šalyje arba Graikijoje veikiančioje užsienio mokykloje bei nei pats asmuo, nei jo tėvai neturi graikiškų šaknų.
 • Pagal Graikijos konstituciją, pirmosios pakopos studijos aukštojo mokslo įstaigoje yra nemokamos.
 • Užsieniečiams nėra stojamųjų egzaminų.
 • Beveik visose studijų programose yra numatytas atitinkamas vietų skaičius  (nuo 1 iki 40) studentams iš ES valstybių (netaikoma su laivybos sektoriumi susijusioms programoms,  karo akademijai, taip pat gidų mokyklai ir keletai kitų programų), kurie pretenduodami į numatytas vietas konkuruoja tarpusavyje, bet ne su Graikijos piliečiais ir ne su užsieniečiais, baigusiais graikišką mokyklą.
 • Konkursinį balą sudaro  asmens vidurinės mokyklos baigimo atestato pažymių vidurkis perverstas į graikišką 20-ies balų  sistemą.
 • Čia galite susidarytį ispūdį apie studijų programas ir vietų skaičių bei konkursinį balą, su kuriuo asmuo įstojo (2019 metų duomenys).
 • Užsienietis turi mokėti graikų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu ir turėti tą patvirtinantį sertifikatą.
STOJIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI
Žemiau pateiktas sąrašas  remiasi 2020 metų duomenimis ir nebūtinai yra baigtinis. Išsamios informacijos teiraukitės Graikijos švietimo ministerijoje.
 
 1. Brandos atestatas ir jo priedas, patvirtinti pažyma apostille bei išversti į graikų kalbą (patarimas: jei esate praradę brandos atestatą, kreipkitės į savo mokyklą dėl dublikato išdavimo. Kartais brandos atestatai yra užsilikę Lietvos aukštujų mokyklų archyve, jei anksčiau ten studijavote).
 2. Pažyma, kurioje brandos atestato pažymių vidurkis perverstas į 20-ies balų sistemą. Šią pažymą jums išduos Graikijos vidurinio išsilavinimo departamento(Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) skyrius pagal gyvenamą vietą, jums pateikus apostile patvirtintą ir į graikų kalbą išverstą brandos atestatą ir jo priedėlį.
 3.  Pažyma iš Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau ŠMM) , patvirtinanti, kad jūsų brandos atestatas suteikia teisę pretenduoti į aukštąjį mokslą, taip pat aprašančia Lietuvos švietimo sistemą. Ši pažyma turi būti patvirtina apostille bei išversta į graikų kalbą (pastaba: pažymos gavimo procesas užtrunka iki 30 dienų).
 4. Pažyma,patvirtinanti, kad įgydamas vidurinį išsilavinimą, paskutinius du mokslo metus asmuo pilnai lankė pamokas ir užbaigė mokslą. Pažyma turi būt patvirtinta apostille ir išversta į graikų kalbą (patarimas: kreipkitės dėl šios pažymos į savo mokyklą).
 5. Pažyma, patvirtinanti, kad stojantysis bei jo tėvai neturi graikiškos kilmės. Šis faktas gali būti patvirtintas ambasados išduodama konsuline pažyma, kurioje esantis konsulinio pareigūno parašo tikrumas turi būti patvirtintas Graikijos užsienio reikalų ministerijoje. (Pastaba: konsulinė pažyma kainuoja 30 eur). Yra ir kitų alternatyvų (žr. graikišką dokumentą).
 6. Dvi dokumentinės nuotraukos.
 7. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija.
 8. Pareiškimas/pasižadėjimas, kad asmuo nėra stojęs į graikijos aukštojo mokslo įstaigą praeityje, nėra baigęs graikiškos mokyklos ir t.t. (visos sąlygos yra toje pačioje formoje, kuri bus pasiekiama Graikijos švietimo ministerijos puslapyje).
 9. Graikų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu įrodantis sertifikatas. Pripažįstami tik šių mokslo įstaigų išduoti sertifikatai:  Atėnų valstybinio Kapodistrijo universiteto ; Tesalonikų Aristotelio universiteto Graikų kalbos centro. Dėmėsio: Jei stojimo metu šio sertifikato neturite, įstojus privalėsite jį įgyti iki sekančių mokslo metų pradžios. Mokslo procesas prasideda tik po šio sertifikato pateikimo. (Pastaba: Atėnų universitete egzaminas vyksta 2 kartus per metus: gegužę ir rugsėjį. Nelankius kursų, egzamino kaina yra 80 eur. Jeigu kalbate ir gyvenante Graikijoje bent pora metų, jį išlaikyti nebus sunku).

STOJIMO PROCEDŪRA

Turint aukščiau išvardintus dokumentus, reikia laukti, kol Graikijos Švietimo ministerijos puslapyje pasirodys kvietimas teikti paraiškas. Jam pasirodžius, reikia užpildyti virtualią formą Μηχανογραφικό δελτίο, kuriοje reikia nurodyti konkursinį balą, padaugintą iš 100, t.y. jei pažymoje jūsų vidurkis 17,6 tai pildysite 17600, bei studijų programas, į kurias norite pretenduoti.

Užpildytą formą atsispausdinti ir kartu su 8-ame numeryje nurodytu pasižadėjimu bei nuotraukomis išsiųsti kurjeriu į Graikijos švietimo ministeriją. Po rezultatų paskelbimo rugpjūčio mėnesį, sekite aukštosios mokylos, į kurią įstojote, puslapyje teikiamą informaciją dėl registracijos pradžios, kuomet ir priduosite visus likusius sąraše aukščiau išvardintus dokumentus.

Naudinga informacija:
 • Apostille dokumentus tvirtinti galite pas Lietuvos notarus arba per LR ambasadą Graikijoje (pastaruoju atveju gali tekti laukti iki 2 mėnesių).
 • Vertimą į graikų kalbą atlikite ne Lietuvos vertimų biure, o Graikijoje, kadangi pagal Graikijoje vertimams taikomus reikalavimus, vertimas turi būti pasirašytas advokato, o jo parašas patvirtintas Advokatų Tarybos antspaudu.
 • Priėmimo procedūra užseniečiams organizuojama  paprastai liepos mėnesį, stojimų rezultatai skelbiami rugpjūtį,  o studijos prasideda rugsėjį-spalį, todėl iki liepos jau reikia turėti susirinkus ir išsivertus visus dokumentus.
Graikijoje studijuojančių lietuvių pastebėjimai
 • Studentai aprūpinami nemokamais vadovėliais (naujais, kurių nereikia grąžinti), gali valgyti universiteto kavinėje arba nemokamai, arba  už minimalią, 3 eurų neviršijančią kainą;  taikomos iki 50 proc. nuolaidos keltų, autobusų, traukinių bilietams, įėjimui į kino teatrą ar renginius.
 • Kadangi mokslas yra nemokamas, buvimas studentu Graikijoje nekelia daug streso ir studijas įmanoma derinti su darbu ar vaikų auginimu.
 • Egzaminus perlaikyti galima daug kartų, sekančių mokslo metų kursą galima klausyti ir  turint skoloj ankstesnių metų egzaminų. Studijas leidžiama užbaigti per ilgesnį nei keturių metų laikotarpį.
 • Paskaitos dažniausiai nėra privalomos (dauguma universitetų turi e-class platformą, kur talpinamos visos paskaitų skaidrės), privalomai reikia lankyti reikia tik praktinio užsiėmimo seminarus.